Totalleverandør av automatiske slukkeanlegg

Vi bistår med komplett pakke fra planlegging til ferdig levert sprinkleranlegg. Vi prosjekterer og installerer sprinkleranlegg, utfører ESS-kontroller og vedlikehold av sprinkleranlegg.

Sprinkleranlegg

Over 100 års erfaring fra hele verden viser at 97 % av alle branner slokkes eller kontrolleres i bygninger hvor sprinkleranlegg er installert. Enkelt forklart er et sprinkleranlegg din egen brannmann på vakt - døgnet rundt. Et sprinkleranlegg er et rørsystem som fordeler slokkevann i bygningen. Rørsystemet er oftest montert i taket. Rørene er forsynt med små dyser som sprer vannet. Dysene kalles sprinklerhoder. Ett og ett sprinklerhode løser ut der det brenner. Sprinklerhodene løser ut som følge av varmen brannen utvikler. På den måten vil vannet treffe brannen nokså presist og hindre at den utvikler seg.

Prosjektering

Prosjektering

På vegne av byggherrer og entreprenører bistår vi med prosjektering av komplette sprinkleranlegg. Vi innehar sentral godkjenning i TK 3 som gjør at vi kan påta oss ansvar i alle bygg.

Montering

Montering

Et godt montert sprinkleranlegg er avhengig av dyktige sprinklermontører, som med lang erfaring kan tilpasse og ta avgjørelser etterhvert som uforutsette saker oppstår.

Kontroll og Vedlikehold

Kontroll og Vedlikehold

Et anlegg som er kontrollert og funnet i orden, redder både liv og verdier – det viser all erfaring fra branntilløp.

Leverandør av vanntåkeanlegg

Leverandør av vanntåkeanlegg

Vanntåke er vann som «forstøves» gjennom en vanntåkedyse. De mindre dråpene absorberer varmen fra brannen raskt og senker temperaturen. De fine dråpene i og rundt brannen koker over til damp. Omdannelsen fra vann til damp øker volumet av vannet voldsomt. Dampen fortrenger da oksygenet og «kveler» brannen.

Salg av sprinklerstopper

Salg av sprinklerstopper

Shutgun er det minste, raskeste og sikreste verktøyet på markedet for lukking av en aktivert sprinkler. Den passer i lommen og kan betjenes med den ene hånden. Hvis det likevel bryter ut en farlig brann, vil sikringen smelte og sprinkleren blir aktivert på nytt.
Kontakt oss for mer info.

Informasjonsfilm om boligsprinkler

Dette er nyttig informasjon for alle – for deg som privatperson, for styrer i sameier, for deg som jobber med sprinkler, for myndigheter/brannvesen og for forsikring. En informasjons film fra OFAS