Oversikt ferdige prosjekter

Sprinkleranlegg, oversikt over ferdige prosjekter vi er tildelt og som er ferdig utført.

Lyngheiabufellesskap. Illustrasjon.Lyngheia Bufellesskap

Total Sprinkler har arbeidet med prosjektering og montering av sprinkleranlegget.
Prosjektet vil bli ca 950 kvadratmeter.
Total Entreprenør er Byggmester Hitland AS