Oversikt ferdige prosjekter

Sprinkleranlegg, oversikt over ferdige prosjekter vi er tildelt og som er ferdig utført.

Slebbakken menighet eldresenter. Illustrasjon.Slettebakken Menighets Eldresenter

Total Sprinkler hadde arbeidet med montering av sprinkleranlegget.
Total Entreprenør var LAB Entreprenør AS