Oversikt ferdige prosjekter

Sprinkleranlegg, oversikt over ferdige prosjekter vi er tildelt og som er ferdig utført.

Fløenbakken 4. Illustrasjon.Fløenbakken 4

Total Sprinkler hadde arbeidet med prosjektering og montering av sprinkleranlegget.
Prosjektet bestod av 12 stk leiligheter.
Total Entreprenør var LAB Entreprenør AS