Tjenester

Prosjektering:

På vegne av byggherrer og entreprenører bistår vi med prosjektering av komplette sprinkleranlegg. Vi innehar sentral godkjenning i TK 3 som gjør at vi kan påta oss ansvar i alle bygg. Våre designere har lang og god erfaring med prosjektering av sprinkleranlegg. Vi prosjekterer våre sprinkleranlegg i 3D programvare, slik at utveksling og kollisjons testing med andre fag ikke blir et problem. Vi er veldig opptatt av at sprinkleranleggene designes på en måte som er monteringsvennlig for montørene. HMS er viktig å ha i bakhodet når anleggene skal prosjekteres, slik at montørene ikke skal få problemer med installasjonen.

Vi utarbeider også tegninger som sendes til fabrikk for produksjon av prefabrikkerte rør. Dette kan på enkelte bygg redusere monteringstiden betraktelig.

Alle sprinkleranleggene blir hydraulisk beregnet.

Det viktigste før oppstart prosjektering, er å avklare vannforsyningens kapasitet.

 

Utførelse:

Et godt montert sprinkleranlegg er avhengig av dyktige sprinklermontører, som med lang erfaring kan tilpasse og ta avgjørelser etterhvert som uforutsette saker oppstår. Våre montører har i fra 10-30 års erfaring med montering av alle sprinkleranlegg. På byggemøter vil språk ikke være ett hinder da vi kun har norske montører.

Vi har gode KS systemer som er med på å kvalitetsikre arbeidene. Vi gjennomfører trykktesting av anleggene underveis i byggeperioden for å minimere eventuelle vannskader som kan oppstå når anleggene skal settes i drift. 

Ved overlevering av sprinkleranleggene gir vi nødvendig opplæring til driftspersonell, slik at de kan betjene sprinklerventilene.

 

Kontroll og Vedlikehold:

Byggeier er i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven (§6) ansvarlig for at kontroll av sprinkleranlegg blir gjennomført. Dette er ikke et ansvar som kan overlates til leietagere. Et anlegg som er kontrollert og funnet i orden, redder både liv og verdier – det viser all erfaring fra branntilløp.

Byggeier er ifølge forskrift om brannforebygging, den som står ansvarlig for at sprinkleranlegget i bygget er godkjent i utgangspunktet, og den som har hovedansvaret for at sprinkleranlegget blir kontrollert og vedlikeholdt jevnlig. I praksis er det som regel byggets driftsansvarlig som har ansvaret for at alt er i orden.

Våre kontrollører og vedlikeholdsteknikere er FG godkjent for å gjennomføre kontroller og vedlikehold av sprinkleranlegg.

Ta kontakt med oss for å få et godt tilbud på årlig avtale på ditt sprinkleranlegg.